1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.poshlashes.se. (Poshlashes AB)

Avtal ingås mellan dig och Poshlashes AB. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som  som gör beställningar via Sajten.

1.2

Poshlashes AB är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

1.3

För att få beställa på sajten måste du vara utbildad franstylist och ha godkänt diplom. Poshlashes AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4

Poshlashes AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Poshlashes AB har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Poshlashes AB naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Poshlashes AB fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Poshlashes AB ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.5

Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Poshlashes AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Poshlashes AB .

 1. Avtal och Beställning

2.1

För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Poshlashes AB Integritetspolicy.

2.2

Ett avtal om köp ingås först när Poshlashes AB bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Poshlashes AB per e-post. Poshlashes AB uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Poshlashes AB . Om en beställning behöver återkallas så kommer Poshlashes AB att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 1. Kunduppgifter mm.

3.1

Poshlashes AB kräver att Du skapar ett användarkonto innan Du handlar på Sajten. När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en registrering på första sidan på sajten. Du kommer att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Poshlashes AB behandling av personuppgifter finns i Poshlashes AB Integritetspolicy.

3.2

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Poshlashes AB om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3

Om Poshlashes AB misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Poshlashes AB rätt att stänga av dig.

 1. Priser, avgifter och betalning

4.1

Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är exklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Sajten här. Poshlashes AB har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Poshlashes AB . Vid fakturabetalning kan Poshlashes AB komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Poshlashes AB förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

 1. Kampanjer och erbjudanden

Poshlashes AB kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande olika kampanjer eller rabatter. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Poshlashes AB i samband med kampanjen. Poshlashes AB förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 1. Leverans och transport

6.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten.   Mer information om Poshlashes AB leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

6.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

6.3

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer. Om Du inte hämtar ut paketet har Poshlashes AB rätt att debitera dig en avgift på 149 kr

 1. Ångerrätt

7.1

Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Poshlashes AB detta inom 14 dagar från det att Du tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2

Ångerrätten gäller inte om du öppnat förpackningar, burkar eller på något vis brutit förseglingar på produkter eller på något sätt använt produkten.

7.3

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

7.4

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Poshlashes AB på info@poshlashes.se  Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

7.5

Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Poshlashes AB . Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Poshlashes AB enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten, du finner dessa här.

7.6

Om Du ångrar ditt köp så står Du själv för returfrakten.

7.7

När Du ångrar ditt köp betalar Poshlashes AB tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Poshlashes AB erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte.

7.8

Poshlashes AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Poshlashes AB tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Poshlashes AB får dock vänta med återbetalningen tills Poshlashes AB tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 1. Garanti och reklamation

8.1

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Poshlashes AB så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

8.2

Poshlashes AB står för returfrakten för godkända reklamationer.

8.3

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Poshlashes AB att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Poshlashes AB strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Poshlashes AB mottagit reklamationen. Poshlashes AB förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Poshlashes AB riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 1. Force Majeure

Poshlashes AB ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Poshlashes AB inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening  från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Poshlashes AB dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Poshlashes AB rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 1. Ändringar av Villkoren

Poshlashes AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten). Poshlashes AB rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 1. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 1. Tillämplig lag och tvist

13.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Poshlashes AB

13.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Poshlashes AB , kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Poshlashes AB beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Dessa Villkor har fastställts av Poshlashes AB den 2018-03-12